medj. dan starih 20221.октобар - Међународни дан старијих особа


#2022: Тема овогодишњег обележавања 1.октобра Међународног дана старијих особа је „Отпорност старијих на изазове промена у свету“.

Амброзија је коров који се већ деценијама несметано шири и код осетљивих особа изазива врло непријатне алергијске реакције. Амброзија производи велику количину полена који је изузетно јак алерген, а симптоми попут кијања, цурења носа или свраби очију могу се испољити у свим животним добима.

Највеће количине полена амброзије нас очекују управо сада - од средине августа до средине септембра.

aspirin 2022.Нове светске студије указују да аспирин у поређењу са статинима не смањујује настанак великих кардиоваскуларних догађаја (инфаркт срца, смрт) код пацијената са неопструктивним коронарно-артеријским обољењем. Коронарно-артеријско обољење је најчешће обољење срца у земљама развијеног света.

zubiБројни докази показују да друштвена (социјална ) изолација и усамљеност могу утицати на опште здравље и благостање. У студији Њујоршког Рори Мејерс Колеџа откривено је да су старије особе које су друштвено изоловане имале већу вероватноћу да ће брже губити зубе у односу на оне који имају више друштвених контаката.

 

Према Светској здравственој организацији, социјална изолација и усамљеност су широко распрострањене међу старијим особама и могу имати озбиљан утицај на физичко и ментално здравље старијих особа, квалитет живота и дуговечност. Све више докази указују на повезаност депресије, коморбидитета, когнитивних оштећења, деменције и преране смртности са постојањем дуже друштвене изолације и усамљености.

Aкo сa  дoлaскoм прoлeћa oсeћaтe умoр, прaвo je врeмe дa сe дoбрo припрeмитe и избeгнeтe нeмилe тeгoбe. Прoлeћни умoр зaхвaтa гoтoвo свaкoг другoг чoвeкa.

Oсим штo слaби кoнцeнтрaциjу и смaњуje рaдну спoсoбнoст, прoлeћни умoр oслaбљуje имунитeт, тaкo дa пoстajeмo пoдлoжни бaктeриjaмa  и вирусимa.