aspirin 2022.Нове светске студије указују да аспирин у поређењу са статинима не смањујује настанак великих кардиоваскуларних догађаја (инфаркт срца, смрт) код пацијената са неопструктивним коронарно-артеријским обољењем. Коронарно-артеријско обољење је најчешће обољење срца у земљама развијеног света.

Коронарно-артеријско обољење настаје кад се формира плак - наслага на артеријама, које срце снабдевају крвљу. Коронарно-артеријско ообољење подиже ризик за настанак великих кардиоваскуларних догађаја укључујући инфаркт срца и смрт. Неопструктивно коронарно-артеријско обољење је стање код ког постоји мање од 50% зачепљености, сужења крвног суда. Препоручује се коронарна ЦТ ангиографија као прва линија утврђивања плакова.

Група лекова под именом статини се најчешће прописују пацијентима са неопструктивним коронарно-артеријским обољењем. Статини смањују производњу липопротеина мале густине и холестерол, стабилизују плак и на тај начин смањују ризик од руптуре плака и крвног суда .

Аспирин је лек који се може добити без рецепта, који се често препоручује као допунска терапија. У студијама које су спроведене није утврђена ефикасност аспирина у случајевима неопструктивне коронарно-артеријске болести. Студија спроведена на 6 386 испитаника просечне старости од 56 година, у трајању од 5 до 7 година, није потврдила ефикасност аспирина у случајевима где нема изражених плакова и да аспирин не умањује  настанак великих кардиоваскуларних догађаја (инфаркт срца , смрт). Професор Липшиц са Универзитета Британска Колумбија - САД, је закључио да ни аспирин као ни статини нису побољшали исходе код пацијената код којих није детектовано постојање плакова. Аспиринска терапија је имала резултата код особа са високо ризичним и распроспрострањеним плаковима.

Лекари треба да размисле да ли да препоручују аспирин код пацијената са неопструктивном коронарно- артеријском болешћу.