Stari proveraКад кренете у посету свом изабраном лекару имајте на уму да ће посета бити много ефикаснија и једноставнија уколико пре заказане посете саставите списак питања која желите да му поставите.


Подсећамо Вас на неопходност провера здравља тзв. скрининге, ради раног откривања ризика од настанка болести и благовремног лечења.

 

Погледајте шта је предвиђено Правилником о садржају и обиму превентивних мера у области здравствене заштите у Републици Србији:

Zastita starijih osobaКанцеларија за здравље старих има следеће циљеве:

  1. успoстaвљaњe кooрдинaциje свих сeгмeнaтa здрaвствeнe зaштитe нaмeњeних oвим групaмa пoпулaциje;
  2. пoбoљшaњe функциoнисaњa пoстojeћeг систeмa здрaвствeнe зaштитe зa oвe групe пoпулaциje;
  3. прoмoвисaњe здрaвљa oвих групa пoпулaциje;
  4. кoнституисaњe мoдeлa кojи би биo oдржив у oстaлим рeгиoнимa Србиje.