stariji kompjuterДИГИТАЛНА ЈЕДНАКОСТ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ

#2021: Тема овогодишњег обележавања 1.октобра Међународног дана старијих особа је афирмација приступа и значаја дигиталног света старијим особама.

Четврта индустријска револуција обележена је брзим дигиталним напретком и експоненецијалним растом нових технологија, које мењају све области друштва. Технолошка достигнућа дају велику наду за убрзани напредак према остваривању циљева одрживог развоја. Чињеница је да је половина светске популације OFF-LINE, са најизраженијом разликом између најразвијенијих земаља (87%) и најнеразвијенијих земаља (19%). Према последњим подацима Међународног телекомуникацијског удружења, жене и старије особе трпе дигиталну неравноправност, немогућност једанког приступа технологијама и немогућност уживања у добробитима које доноси технолошки напредак.

У међувремену, са развојем дигиталне ере долази и до нових видова злоупотребе од стране тзв. сајберкриминалаца који узимају податке и користе их за своју добробит. Такође се догађа и пласирање непроверених и лажних информација које угрожавају људска права, приватност података и безбедност старијих људи. Ово намеће неопходност предузимања свих мера заштите које ће спречити потенцијалне злоупотребе и омогућити да дигитална једнакост буде безбедна.

Циљ #2021 је подићи свест о значају дигиталне равноправности и укључења старијих особа и дигитални свет, разбијајући стереотипе, предрасуде и дискриминацију везану са дигитализацијом, поштујући социокултуралне норме и право на самоодлучивање.