Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Главна Скупштина Уједињених народа 14. децембра 1990, са циљем да се нагласи важност осигуравања животног окружења које се може прилагодити потребама и способностима становника трећег доба.

Светска здравствена организација у "Бразилској декларацији" питање здравог старења поставља у контекст одрживог развоја. Здраве старије особе важан су ресурс својим породицама, заједници и економији.Став Генералног секретара Уједињених нација Бан Ки-моон-а је да се сви трудимо за друштво свих генерација и спровођење међународне обавезе начела Уједињених народа о заштити старијих, која су настала због потребе друштва које би наглашавало друштвено суделовање, самоиспуњење, независност, заштиту и достојанство за све чланове друштва.

Мадридски акцијски међународни план о старењу је донет да би се одговорило изазовима популацијског старења у 21. веку, и промовисању развоја друштва за све генерације. Овогодишњи мото Светског дана здравља је посвећен старењу и здрављу и гласи -“Здравље додаје живот годинама”.

Градски завод за јавно здравље је 2008. године отварањем Канцеларије за старије особе и социјално угрожене групе препознао неопходност оријентације ка унапређењу здравствене заштите старих, обзиром да број старих особа у укупном броју становника Београда показује стални тренд раста.

Наш трајни циљ рада је осигурање активног продуктивног старења становника Београда уз примену позитивне здравствене политике.

У протеклом периоду објавили смо неколико пригодних публикација намењених како професионалцима, тако и самим корисницима здравствене заштите које мозете погледати овде.


 
Prakticni saveti za starije osobe