Канцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд, од свог оснивања, 2008. године,  проактивно ради и ангажује се  у смањивању предрасуда према старијима у  друштву са посебним нагласком на  здравље. 

Овогодишњи слоган "Заузмимо став према предрасудама у односу на старије„  је у складу са мисијом Канцеларије за здравље старих.

 

Боља информисаност старијих о здравим стиловима живота, о могућностима и капацитетима  система социјалне и здравствене заштите у Београду,  који су намењени њима, као и много   тога осталог, могу се наћи на  интернет страаници www.zdravljestarih.org.rs, као и у здравствено промотивним штампаним материјалима, који се деле у пригодним приликама.

Позитиван став према старијима  је цивилизацијска слика  једног друштва. Међугенерацијска сарадња је најбољи начин  брисања предрасуда  према старијима. Повеља „Пријатељ здравља старих“ је мотивациони потез који је Канцеларија иницирала 2015. године да би се што  више појединаца, компанија, удружења оријентисало према старијима са изразито  позитивним ставом, без предрасуда.